Lamberija


Lamberija

Deklaracija proizvoda

Lamberija je materijal za oblogu zida glatko blanjana s obje strane, homogene konstrukcije, oblikovana s nutom, lako obradiva, površina se lako njeguje. Preporučuje se za interijer, bilo za oblogu stropa ili oblogu zida. Izrači vrlo estetičan, prirodni ambijent.

 1. Vrsta drveća:Omorika
  Podrijetlo: Europa
  Boja: žućkasto bijela
  Zapreminska težina:

  450 kg/m3

  Sadržaj vlage: 12% ± 2%

  Omorika: najsvjetlije drvo, izvanredno je lako, lako je obradivo, jeftino drvo čija se površina lako da njegovati.

 2. Vrsta drveća:Bor
  Podrijetlo: Europa
  Boja: crvenkasto-žuti
  Zapreminska težina:

  550 kg/m3

  Sadržaj vlage: 12% ± 2%

  Glede na drvo bora je drvene građe gušćeg sastava, masivniji, veće nosivosti. Bor se drugačije zove i jela (beli bor).

  Karakteristike obloge lamberije:

  Lamberija je homogene konstrukcije, na obje strane glatko blanjani materijal za oblogu zida, izrađena s nutom, lako obradiva i lako se površina da njegovati. Preporučuje se za interijer, bilo za oblogu stropa ili zida. Izračuje vrlo estetični i topli ambijent. / Donji dio lamberije je olakšana s dva ili tri uzdužna ureza, što pripomaže tomu da se lamberija ne iskrivi, da se ne savija.

 1. Izrada s nutom

  Sa izradom s nutom, elementi se lako mogu spojiti jedni s drugim, poređati. Lak i brzi način postavljanja obloge. Vrlo je estetična.

 1. C

  C = rustičan: sa kvrgama, može sadržati ispale kvrge, pukotine, promjenu boje.

 2. A/B

  A/B = zdrav, moće sadržavati zarasle kvrge, može biti najviše od 40 mm.

  Manje greške na ivici su dopuštene do polovice dužine lamberije, što se iza spajanja ne vidi.

  Srž je dopuštena do polovice dužine lamberije. Pukotine na kraju su dopuštene do dužine koja odgovara širini letve.

  Promjena boje je dopuštena do 10 % površine, a kod letava najviše do 10 %.

 1. Opće površine uporabe lamberije
  • Općenito je materijal za oblogu u interijeru, izvrstan je proizvod za oblogu stropa i zida
  • Za odvajanja prostora, za oblogu mansarde se rado koristi
  • U eksterijeru se preporučuije deblja lamberija od 15 mm: za porubljenje zabata nadstrešnica, kuća
  , , , , ,

Za obradu površine se podjednako mogu koristiti salamure, lazuri, lakovi, ovisno o tomu, kakav efekat boje, blještenje se želi postići.
Kod nas od prodavanih sredstava za njegu površine možete birati sa sigurnošću proizvode koji ne opterećuju okoliš.
U slučaju korištenja u ekterijeru uvijek se preporučuje sredstvoi za čuvanje drveta, u prvom redu boju na vodenoj bazi.

Prvi korak je pričvršćivanje okvira s tiplama za površinu koja se želi obložiti, po svakih 40-50 cm. Okviri se na lamberiju pričvršćavaju okomito. Važno je da okviri budu u jednoj ravni. / U slučaju mokrog zida okviri se smjeste tako da se ostavlja rupa što osigurava provjetravanje zida. Kod postavljanja prve lamberije se mora paziti da stoji točno okomito na okviru. Pri tome libela pomaže / za pričvršćivanje ostale lamberije se koristi kopča za lamberiju.
Treba paziti na to da se kupi kopča koja odogvara debljini lamberije. Kopča se stavi u nut lamberije i sa čavlom se pričvrsti za okvir. Prije postavljanja lamberije svrsishodno je jednom obraditi površinu lamberija, i s druge strane. Prilikom rezanja lamberija na dovoljnu dužinu treba paziti da se ne ošteti površina lamberije.
Ako ja duljina kupljene lamberije kraća ili veća od površine koja se mora obložiti, onda se nakon točnog odrezanja na mjeru s preostalim komadom nastavlja oblaganje, pazeći na to da dodaci ne spadaju u jednu liniju. Točke spajanja se nakon izvjesnog međuprostora ponavljaju. Rubove lamberija zatvaramo sa pokrivnim letvama, pričršćeno sa čavlima. Zadnji korak je obrada površine, koji se može dogoditi s salamurom, lazuriranjem ili samo jednostavno i sa lakiranjem, tada sačuvajući izvornu boju i šare drva.
Sljedeći kratak video film predočava nam proces postavljanja lamberije.

Rukom: Pomoću četke i vode se jednostavnije površinske mrlje mogu odstraniti, može se i papir za glačanje.

 

Strojem: sa strojevima velikog tlaka za pranje se mora oprezno postupati, jer veliki tlak može prouzrokovati i površinska oštećenja.